Politica de ConfidențialitateAceastă Politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal (denumită în continuare Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care acest site care conține textul acestei Politici de confidențialitate le poate primi despre Utilizator, precum și orice programe și produse postate pe acesta.
1. DEFINIȚIA TERMENILOR
1.1 Următorii termeni sunt folosiți în această Politică de confidențialitate:
1.1.1. „Administrarea site-ului” - angajații autorizați să administreze site-ul, acționând în numele său, care organizează și (sau) prelucrează date cu caracter personal și, de asemenea, determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu personal date.
1.1.2. „Date cu caracter personal” - orice informație referitoare direct sau indirect la o persoană fizică specifică sau determinabilă (subiect al datelor cu caracter personal).
1.1.3. „Prelucrarea datelor cu caracter personal” - orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, schimbarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.
1.1.4. „Confidențialitatea datelor cu caracter personal” este o cerință a Administrației site-ului pentru a împiedica distribuirea lor deliberată fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal sau alte motive legale.
1.1.5. „Utilizatorul site-ului (denumit în continuare Utilizator)” este o persoană care are acces la site prin internet și folosește acest site în scopuri proprii.
1.1.6. „Cookie-uri” - o mică bucată de date trimise de serverul web și stocate pe computerul utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web le trimite serverului web de fiecare dată într-o solicitare HTTP când încearcă să deschidă pagina site-ului corespunzător.
1.1.7. „Adresă IP” - o adresă de rețea unică a unui nod dintr-o rețea de calculatoare construită prin IP.
2. DISPOZIȚII GENERALE
2.1. Utilizarea de către Utilizator a site-ului înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a condițiilor pentru prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului.
2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului.
2.3 Această politică de confidențialitate se aplică numai acestui site. Administrarea site-ului nu controlează și nu este responsabilă pentru site-urile terțe la care Utilizatorul poate face clic pe linkurile disponibile pe acest site.
2.4. Administrarea site-ului nu verifică acuratețea datelor cu caracter personal furnizate de utilizatorul site-ului.
3. SUBIECTUL POLITICII PRIVATE
3.1. Această Politică de Confidențialitate stabilește obligațiile Administrației Site-ului pentru nedivulgarea intenționată a datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează la diverse solicitări ale Administrației Site-ului (de exemplu, atunci când se înregistrează pe site, plasează o comandă, se abonează la notificări etc.).
3.2. Datele cu caracter personal autorizate pentru prelucrarea în conformitate cu această Politică de confidențialitate sunt furnizate de Utilizator completând formulare speciale pe Site și includ, de obicei, următoarele informații:
3.2.1. prenumele, prenumele, patronimul utilizatorului;
3.2.2. Numărul de telefon al utilizatorului;
3.2.3. adresa de e-mail (e-mail);
3.2.4. locul de reședință al Utilizatorului și alte date.
3.3. Administrația site-ului depune, de asemenea, eforturi pentru protejarea datelor cu caracter personal, care sunt transferate automat în procesul de vizitare a paginilor site-ului:
adresa IP
informatii din cookie-uri;
informații despre browser (sau alt program care accesează site-ul);
timpul de acces;
Adresele paginii vizitate
referitor (adresa paginii anterioare) etc.
3.3.1. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa site-ul.
3.3.2. Site-ul colectează statistici despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru identificarea și rezolvarea problemelor tehnice, pentru controlul corectitudinii operațiunilor.
3.4. Orice alte informații personale care nu sunt specificate mai sus (istoricul achizițiilor, browsere și sisteme de operare utilizate etc.) nu sunt supuse dezvăluirii deliberate, cu excepția cazurilor prevăzute în clauze. 5.2. și 5.3. a acestei politici de confidențialitate.
4. OBIECTIVELE COLECTĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE PENTRU UTILIZATOR
4.1. Administrația site-ului poate utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru a:
4.1.1. Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site pentru efectuarea unei comenzi și (sau) încheierea unui Acord.
4.1.2. Furnizarea utilizatorului de acces la resurse personalizate ale site-ului.
4.1.3. Stabilirea feedback-ului cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri cu privire la utilizarea site-ului, furnizarea de servicii, solicitări de procesare și aplicații de la Utilizator.
4.1.4. Determinarea locației utilizatorului pentru a asigura securitatea, a preveni frauda.
4.1.5. Confirmări privind exactitatea și exhaustivitatea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.
4.1.6. Crearea unui cont pentru efectuarea de achiziții, în cazul în care Utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.
4.1.7. Notificări către Utilizatorul site-ului despre starea Comenzii.
4.1.8. Prelucrarea și primirea plăților, confirmarea beneficiilor fiscale sau fiscale, contestarea unei plăți, determinarea dreptului de a primi o linie de credit de către Utilizator.
4.1.9. Oferirea utilizatorului de către clienți și asistență tehnică eficientă în caz de probleme asociate cu utilizarea site-ului.
4.1.10. Furnizarea Utilizatorului cu acordul său, actualizări ale produsului, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele site-ului sau în numele partenerilor site-ului.
4.1.11. Implementarea activităților promoționale cu acordul Utilizatorului.
4.1.12. Acordarea utilizatorului de acces la site-uri terțe sau servicii ale partenerilor acestui site pentru a primi ofertele, actualizările sau serviciile acestora.
5. MODURI ȘI TERMENI DE PROCESARE A informațiilor personale
5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se realizează fără nicio limită de timp, prin orice mijloace legale, inclusiv în sistemele de informații cu privire la datele cu caracter personal folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea acestor instrumente.
5.2. Utilizatorul este de acord că Administrația Site-ului are dreptul de a transfera date cu caracter personal către terți, în special, servicii de curierat, organizații poștale, operatori de telecomunicații, numai în scopul îndeplinirii cererilor Utilizatorului executate pe site în baza Contractului de Ofertă Publică.
5.3. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate către organisme autorizate ale puterii de stat numai pe motive și în modul stabilit de legislația în vigoare.
6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
6.1. Utilizatorul este de acord:
6.1.1. Oferiți informații corecte și veridice despre datele personale necesare pentru utilizarea site-ului.
6.1.2. Actualizați sau completați informațiile furnizate despre datele cu caracter personal în cazul schimbării acestor informații.
6.1.3. Luati masuri pentru a proteja accesul la datele dvs. confidentiale stocate pe site.
6.2. Administrația site-ului se angajează:
6.2.1. Folosiți informațiile primite exclusiv în scopurile specificate la punctul 4 din prezenta Politică de confidențialitate.
6.2.2. Nu dezvăluiți datele personale ale utilizatorului, cu excepția cl. 5.2. și 5.3. a acestei Politici de confidențialitate.
6.2.3. Pentru a bloca datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul apelului sau a solicitării Utilizatorului sau a reprezentantului său legal sau al organismului autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate pentru perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau a unor acțiuni ilegale.
7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
7.1. Administrația site-ului este responsabilă pentru dezvăluirea deliberată a datelor cu caracter personal ale utilizatorului în conformitate cu legislația aplicabilă, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 5.2., 5.3. și 7.2. a acestei Politici de confidențialitate.
7.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:
7.2.1. A devenit public înainte de pierderea sau divulgarea sa.
7.2.2. A fost primit de la o terță parte până la primirea Administrației site-ului.
7.2.3. Acesta a fost obținut de către terți prin accesul neautorizat la fișierele site-ului.
7.2.4. Acesta a fost dezvăluit cu acordul Utilizatorului.
7.3. Utilizatorul este responsabil pentru legalitatea, corectitudinea și veridicitatea datelor cu caracter personal furnizate în conformitate cu legislația aplicabilă.
8. SETAREA DISPUTELOR
8.1. Înainte de a solicita instanței o cerere pentru litigiile care decurg din relația dintre Utilizatorul site-ului și Administrația site-ului, este obligatoriu să depuneți o cerere (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).
8.2 Primitorul creanței, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii creanței, notifică în scris solicitantului rezultatele examinării creanței.
8.3. Dacă nu se ajunge la un acord, disputa va fi sesizată autorității judiciare în conformitate cu legislația aplicabilă.
8.4. Legislația actuală se aplică prezentei politici de confidențialitate și relației dintre utilizator și administrația site-ului.
9. TERMENI SUPLIMENTARE
9.1. Administrația site-ului are dreptul de a face modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate fără acordul Utilizatorului.
9.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe Site, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii de confidențialitate este prevăzută.